ท้าวเวสสุวรรณ วัดสิงห์ทอง
อธิบดีแห่งอสูรผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ ใครได้บูชาจะมีความเจริญในลาภยศ
ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา.