สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธา ที่พร้อมจะทำบุญกับวัดสิงห์ทอง
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกับทางวัดสามารถโอนปัจจัยของท่านเข้าบัญชีธนาคารวัดสิงห์ทองโดยตรงที่