สิงห์ทอง

วัดสิงห์ทอง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๖๖
เดิมเรียกว่า
วัดบางขันหมาก ต่อมามีผู้เล่าว่า
ได้เคยขุดสระน้ำพบ สิงห์ ซึ่งเป็นรูปปั้นหินทรายแกะสลัก
ชาวบ้านจึงเรียกกันเป็นนามวัดว่า
สิงห์ทอง มาจนถึงปัจุบัน