พระราหู วัดสิงห์ทอง
ขอโชคลาภ ขอทุกๆอย่าง ให้ประสบผลสำเร็จทุกประการ