กราบ “หลวงพ่อบุญมี ทีปงฺกโร”
อิ่มบุญสุขใจที่วัดสิงห์ทอง
ร่วมรับข่าวสารเรื่องราวดีๆของวัดสิงห์ทอง
และแชร์เว็บไซต์ให้เป็นบุญ


งานบุญงานประเพณี

ทอดผ้าป่าวัดสิงห์ทอง

วัดสิงห์ทอง ตั้งอยู่เลขที่ 113 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สังกัดมหานิกาย วัดสิงห์ทอง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๖๖ มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๙ ตารางวา เดิมเรียกว่า วัดบางขันหมาก ต่อมามีผู้เล่าว่าได้เคยขุดสระน้ำพบ สิงห์ซึ่งเป็นรูปปั้นหินทรายแกะสลัก ชาวบ้านจึงเรียกกันเป็นนามวัดว่า สิงห์ทอง มาจนถึงปัจุบัน

อาณาเขตวัดสิงห์ทอง
ทิศเหนือ ติดกับแม่น้ำลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับคลองชลประทาน
ทิศตะวันออก ติดกับลำราง
ทิศตะวันตก ติดกับทางสาธารณะ

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง รวมเนื้อที่ ๓๓ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๐, ๓๕๒๗ ,๓๓๘๔, ๘๖๖๒

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีกำแพงก่ออิฐถือปูนโดยรอบ บริเวณวัด มีอาคาร และเสนาสนะต่างๆเช่น ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น หอสวดมนต์  กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้  นอกจากนี้ยังมี วิหาร หอระฆัง ฌาปนสถาน ศาลาธรรมสังเวช  สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานอุโบสถ พระพุทธรูปปางนาคปรก ๓ องค์

วัดสิงห์ทอง
ปูชนีวัตถุ-ปูชนียสถาน ในเขตพุทธาวาส วัดสิงห์ทอง