เจิมรถวัดสิงห์ทอง

การเจิมรถ เป็นความเชื่อและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของคนไทยส่วนใหญ่ โดยการนำรถยนต์ไปให้พระเจิมยันต์ให้ จุดที่นิยมในการเจิมเช่น ฝากระโปรงหน้า ที่บังแดด และบนเพดานในห้องโดยสาร
วัดสิงห์ทอง เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ที่มีผู้นิยมมาเจิมรถทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด